Εστιατόριο Αφροδίτη
                                                                                                       στο Έσσεν


 
Η διεύθυνση για την μεσογειακή και ελληνική κουζίνα!
 
___________________________________________________________________________________


Αφροδίτη
 

Μουσά μοι έννεπε έργα πολυχρύσου Άφροδίτης, Κύπριδος, ή τε θεοίσιν επί γλυκύν ίμερον ώρσε καί τ' εδαμάσσατο λα καταθνητών ανθρώπων οιωνούς τε διιπετέας και θηρία πάντα, ημέν όσ' ήπειρος πολλά τρέφει ήδ' όσα πόντος πάσιν δ' έργα μέμηλεν ευστεφάνου Κυθερείης.

 Όμηρος, Ήμνος. 5,1-6
 

Κείμενο ακολουθεί σύντομα...
 

Restaurant Aphrodite in Essen - Impressum